ÖNERİ MERKEZİ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ


  1. Rektörlüğümüzün benimsediği temel ilkelerden olan 'yönetimin tabana yayılması' ve çalışmalarımzın yönetime entegre edilmesi ile ortak aklın oluşturulmasında kullanılmak üzere bir öneri merkezi oluşturulmuştur. Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden biir olan Uludağ Üniversitesi'nin gelişimi ve eksikliklerini gidermek adına önerileriniz ile katkı sağlamanızı bekliyoruz. Bu merkez aracılığı ile rektörlük yönetimine odanızda bulunan bilgisayar aracılığı ile ulaşma olanağı elde edeceksiniz. Sizlerden gelen öneriler ile üniversitemizi daha dinamik bir şekilde yönetebileceğimize inanıyoruz. Üniversitemizi istenilen noktaya taşımak adına çalışanlarımızın katkıları ile merkezimizi ileride daha da geliştirmeyi planlıyoruz.
  2. Öneri Merkezinin koordinasyonu 'Genel Sekreterlik' tarafından sağlanır.
  3. Öneri merkezimizde mutlaka ünviersitemizin genelini ilgilendiren öneriler dikkate alınacaktır. Merkez aracılığı ile üniversite üst yönetimi olarak yapmayı düşündüğümüz bazı faaliyetler hakkında bürokratik yapıdaki yavaşlıklar ortadan kaldırılarak, çalışanlarımızın düşünceleri hızlı bir şekilde alınabilecektir.
  4. Alt birimlerin kendilerine özgü sorunlarının birim yöneticilerine iletilmesi gerekmektedir. Bu tür mahalli örneriler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.
  5. Merkeze gelen öneriler ayrım yapmaksızın mutlaka dikkatli bir şekilde değerlendirilecek ve konusuna göre ilgili rektör yardımcısı veya danışmanına iletilecektir. Gelen öneri, merkezimizi ilglendirmiyor ise ilgili alt birime başvurması gerektiği öneri sahibine iletilecektir.
  6. Öneri ile ilgili olarak rektör yardımcısı ve danışman tarafından yapılan çalışmanın sonucu mutlaka öneri sahibine iletilecektir.
  7. Öneri sahibinin ilettiği öneri konusunda gerekli durumda üniversitemiz öğretim üye ve çalışanları da bilgilendirilecektir.
  8. Gelen öneriler hakkında haftalık olarak üniversitemiz rektörü bilgilendirilecektir.
  9. Üniversitemiz yönetimi tarafından uygun görülen ve uygulamaya konulan özgün fikir ve projeleri öneren öğretim üyesi ve çalışanlarımızın isimleri üniversite kamuoyuna teşekkürlerimiz ile duyurulacaktır.

Örnekleri görmek için tıklayınız.